Your life from A to Z / Viața ta de la A la Z

*versiunea în limba română este disponibilă la sfarșitul versiunii în limba engleză

You will wake up one day, you will pick up your phone and scroll through your life. You will get reminders about what you were doing that day, last year or two years ago. And you will ‘celebrate’ a friendship anniversary. And for a second you will forget that this is not reality.

That is not your life, those are not your memories, and those are not real celebrations.

Your life is not made of the moments from your beautiful pictures posted on facebook or instagram. Your life is made of the process in between those moments.

Do you remember that wonderful first holiday you paid from your first salary? Do you remember working for that money, the effort, the planning, the trip?

Let’s take the artistic picture with the Eiffel Tower behind you. Do you remember how you worked for the money for that trip? Do you remember researching places to see, packing your bag, finding a pet sitter, the flight? Do you remember walking the streets in Paris, towards the tower, spotting the top of it and then seeing it in perspective?

Your picture is just closure in this process. The picture is not your experience. That is not your life. It’s just a digital post card you are sharing with everyone. Your life is behind that. Instead of focusing to get that right, why wouldn’t you focus on living behind the scenes of the post card?

Do you know those Mondays, when you just want to see Friday already? I used to be that person who was looking for the end of the week, the end of the month, the end of winter, the end of something.

But an old wise man told me a few years back: stop waiting for the end of the winter! After every winter there is another spring, and then the year passes by and you will get another winter, and in a blink of an eye you will have my gray hair, and only then you will start appreciating the changes as they come.

So, maybe instead of complaining about early mornings, you could enjoy the smell and taste of the coffee, make plans for your day. Be present at work, instead of going on auto-pilot though your tasks. Go home and enjoy preparing your dinner. You need to live the days one by one, not just survive the work week and live during the weekends.

You are not given a life to live for moments but for each step that takes you to that moment. Your life is not about weekends, events, checkpoints and milestones. Your life is about the steps you are taking to reach from point A to point B.

If you would think about your life as you would think about the alphabet, would you still run from A to B, and then to C and D and so on?

When you know that Z is the final destination, are you still in a hurry?


Te vei trezi într-o zi, îți vei lua telefonul și vei derula virtual imaginile din viața ta. Vei primi notificări care îți vor aminti despre ce făceai anul trecut sau acum doi ani pe vremea aceasta. Vei “sărbători” aniversări de prietenie. Și pentru o secundă vei uita că nu aceasta este realitatea.

Aceasta nu este viața ta, acelea nu sunt amintirile tale și acelea nu sunt aniversări reale.

Viața ta nu este construită din momentele care se află în spatele fotografiilor frumoase pe care le-ai încărcat pe facebook sau pe instagram. Viața ta este construită din drumul pe care îl parcurgi între acele momente.

Îți amintești acea vancanță minunată pe care ai plătit-o din primul salariu? Îți amintești lucrând pentru acei bani, efortul tău, planificarea sau călătoria?

Hai să ne uităm la poza artistică în care Turnul Eiffel apare în spatele tău. Îți amintești cum ai lucrat pentru a câștiga banii pentru acea călătorie? Îți amintești cum te-ai documentat în legătură cu locurile pe care vrei să le vezi, cum ți-ai făcut bagajul, cum ai căutat o dădacă pentru animalul de companie, dar zborul? Îți amintești cum mergeai pe străzile din Paris, cum ai văzut mai întâi vârful turnului și apoi întreaga construcție desfășurându-se în fața ochilor tăi?

Fotografia este doar încheierea acestui proces. Fotografia nu este experiența ta. Aceea nu este viața ta. Este doar o carte poștală digitală pe care o împărtășești cu toată lumea. Viața ta este în spatele acelei imagini. În loc să te concentrezi pe cadrul perfect, de ce nu te-ai concentra pe a trăi în culisele acelei cărți poștale?

Știi acele zile de luni când nu vrei decât să vezi ziua de vineri? Obișnuiam să fiu și eu la fel, mereu în căutarea sfârșitului de săptămână, sfârșitului de lună sau al iernii.

Dar un bătrân înțelept mi-a spus acum câțiva ani: nu mai aștepta sfârșitul iernii! După fiecare iarnă e o altă primăvară, și apoi anul trece repede și iar vine iarna, astfel, într-o clipită o să ai părul alb ca mine și doar atunci o să aprecizei schimbările așa cum vin.

Așa că, în loc să te plângi de zile prea matinale, ai putea să te bucuri de mirosul și gustul cafelei dimineața, să îți faci planuri pentru ziua ce vine. Fii prezent la serviciu, în loc să îți rezolvi treburile pe pilot automat. Mergi acasă și bucură-te de pregătirea cinei. Trebuie să trăiești fiecare zi pe rând, nu doar să supraviețuiești de luni până vineri și să trăiești cu adevărat în weekend.

Viața nu îți este dată să o trăiești pentru instantanee, ci pentru fiecare pas care te duce către acel moment. Viața ta nu este despre weekenduri, evenimente, lucruri de bifat sau punctul “finish”. Viața ta este despre pașii pe care îi faci pentru a ajunge din punctul A în punctul B.

Dacă te-ai gândi la viața ta ca la un alfabet, ai mai alerga de la A la B, și apoi la C și D și tot așa?

Când știi că Z este destinația finală, te mai grăbești?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s