There is always time / Întotdeauna este timp

*versiunea în limba română este disponibilă la sfarșitul versiunii în limba engleză

The bad news is that time flies. The good news is you’re the pilot.
Michael Altshuler

I will not reiterate the story about the busy times we are living. I know, we are all busy.
But you know what? There is always time! Look at you – reading this blog. As much as I appreciate you taking time and interest in reading what I’m writing, if you have something you would like to do, and you don’t do it because you ALWAYS say you don’t have time… then please stop reading this 🙂 Just go do it, or at least start it.

Often, because of busy schedules, people complain that they don’t have time for their family, for themselves or for simple things, like taking a bath to relax.

There is always time, you just need to make it. Our hectic schedules are like this because we make them like this. We try to do it ALL.

Everyone is super busy! Might be partially because of our job or some other duties that we have. But for the rest of the time it’s on us.  Setting high ‘do it all, do it good’ standards every day, it’s just not doable.

I’m speaking from my own perspective. I don’t know how is it to be bored. If I have a spare moment I always have something in the queue waiting for me to pick it up. It can be something simple like cleaning or doing some chores, trying a new recipe that I have bookmarked, calling someone, scheduling something, reading something, I even have a Bookmarks folder called ‘Pending’ to go to when I DON’T know what to do.

I’ve been perpetuating this lifestyle for years and it helped me achieve more in shorter time but with what price? I’ve been feeding this obsession of crossing items from a list that I created. This list has no bottom end. If I finish something there is always “something else” to do.

Sometimes crossing items from a to do list (it can also be a mental list) can be the most satisfying thing you could do at the end of a day. But when you think at the end of the day: ‘Oh I could have also done that and that…’ and you are unhappy with yourself, well… this is when you need to stop doing everything and reflect about what is important.

Acknowledging that this is not healthy, I started trying to slow things down and to force myself to do NOTHING. To be honest I still fill my day with all kind of activities because I feel like I can do it. The difference now is that I’m doing things intentional and I’m not on auto-pilot anymore. At least I’m trying.

Living every day with a packed schedule I always felt bad at the end of the day because I wasn’t taking care of MYSELF enough and because I wasn’t focused on MY needs.

For a long time, yoga was also something on my ‘to do’ list and I was doing it more for the physical benefits. But yoga is not all about the physical exercise (this is just one branch, called Hatha Yoga) it’s about your mind and spirit meeting your physical body, becoming ONE.

In my journey to slow down the pace, yoga has played a central role. By practicing almost every day, I started building on the physical exercise and it became more of a movement meditation.

TAKING the time for yoga has changed everything. It’s not that I have time to practice yoga. I practice yoga because I take the time to do it. Returning every day to the mat has created the opportunity to turn inwards, to identify how I feel every day and what I need, what I’m missing and what I should stop doing. Might be physical pain created by the things I’m doing or might be emotional or mental pain, tiredness, stress. Everything unravels on the mat.

Have you ever felt your brain like a buzzing machine without being able to pull the plug? I did. Even in my worst days, even if I don’t feel up for it I force myself to go back on the mat. I’m never disappointed of the result and I’m thanking myself at the end.

Just by taking the time to sit down, even just on your back, breath in a conscious way, ten, twenty, thirty times, slowly and focusing on the process, this will work as a miracle. This will slow down your brain and it will bring you back in a centered position, more rational, relaxed and present with your day to day life.

Maybe you tried yoga, and you decided it’s not for you. But there must be something out there ‘for you’. Could be drawing, cooking, walking, running… you need to take the time for something that empties you mind of the buzzing you hear every day. And you need something for YOU, not for the others. Don’t forget that you are living in YOUR body and YOUR mind and being healthy in mind and body is YOUR responsibility.

Namaste 🙏 (the Divine in Me bows to the Divine in You)


Vestea proastă este că timpul zboară. Vestea bună este că tu ești pilotul.
Michael Altshuler

Nu o să reiau povestea despre timpurile aglomerate pe care le trăim. Știu, suntem cu toții ocupați.

Dar știi ce? Întotdeauna este timp! Drept dovadă, chiar și tu citești acum acest blog. Pe cât de mult apreciez că ți-ai luat din timp și ai arătat interes față de ceea ce scriu, dacă e ceva ce ai vrea să faci și nu o faci pentru că MEREU spui că nu ai timp… atunci te rog nu mai citi 🙂 Mergi și fă ce ți-ai propus, sau cel puțin începe acel lucru.

De multe ori, din cauza programului aglomerat, oamenii se plâng că nu au timp pentru familie, pentru ei înșiși sau pentru activități simple, cum ar fi să facă o baie pentru a se relaxa.

Întotdeauna este timp, trebuie doar să-ti faci timp. Programul nostru este aglomerat pentru că așa îl facem noi să fie. Încercăm să facem TOT.

Toata lumea este foarte ocupată! Poate să fie parțial din cauza seriviciului sau din cauza altor îndatoriri pe care le avem. Dar restul depinde de noi. Setarea unor standarde înalte de tipul “fă-le pe toate, fă-le bine” în fiecare zi, nu e ceva realist.

Vorbesc dintr-o perspectivă personală. Nu mai știu cum e să mă plictisesc. Dacă am un moment care îmi prisosește, întotdeauna am ceva ce așteaptă să fie făcut. Poate să fie ceva simplu, cum ar fi curățenie sau activități casnice, să încerc o rețetă nouă pe care mi-am salvat-o cu ceva timp în urmă, să sun pe cineva, să programez ceva, să citesc ceva, am chiar un folder special de Bookmarks “În așteptare” la care să merg când NU ȘTIU ce să fac.

Am perpetuat acest stil de viață timp de ani buni și asta m-a ajutat să obțin anumite lucruri într-un timp mai scurt dar cu ce preț? Am hrănit o obsesie care constă în a bifa niște lucruri pe o listă pe care eu însămi am creat-o. E o listă fără sfârșit. Dacă finalizez un proiect, întodeauna am “altceva” de făcut.

Uneori, bifatul lucrurilor ca făcute pe o listă (poate să fie și o listă mintală) la sfârșitul zilei poate fi una dintre cele mai satisfăcătoare “activități”. Dar când ajungi să te gândești “Oh aș fi putut să fac și asta, și asta…” și ești nemulțumit de tine, ei bine… atunci este momentul să te oprești din toate și să reflectezi la ce este important cu adevărat.

Conștientizând că o astfel de abordare este nesănătoasă, am încercat să (mă) încetinesc și să mă forțez să nu fac absolut NIMIC uneori. Sinceră să fiu, încă îmi aglomerez zilele cu tot felul de activități pentru că simt că pot să le fac pe toate. Diferența o face faptul că acum fac lucrurile mai conștient și nu mai funcționez pe pilot automat. Cel puțin încerc.

Având în fiecare zi un program supra-aglomerat, eram întotdeauna dezamăgită de mine la sfârșitul zilei că nu mă ocupam suficient de mult de MINE și că nu mă concentram mai mult pe nevoile MELE.

Pentru o perioadă destul de lungă de timp, yoga a fost și ea pe lista mea de activități “de făcut” și o practicam mai mult pentru beneficiile fizice. Dar yoga nu este doar despre exerciții fizice (aceasta este doar o ramură, numită Hatha Yoga), este vorba despre reunirea minții, a spiritului și a corpului într-un ÎNTREG.

În încercarea de a-mi încetini ritmul, yoga a avut un rol central. Printr-o practică aproape zilnică, am început să construiesc pe baza exercițiul fizic o formă de meditație prin mișcare.

Faptul că îmi REZERV timp pentru yoga schimbă tot. Nu este vorba despre faptul că am timp pentru yoga. Practic yoga pentru ca ÎMI FAC timp pentru asta. Întoarcerea mea în fiecare zi către această practică, mi-a creat oportunitatea să mă întorc către mine însămi, să identific cum mă simt in ficare zi și de ce anume am nevoie, ce îmi lipsește și ce ar trebui să încetez să fac. Poate fi vorba despre durere fizică cauzată de unele lucruri pe care le fac sau durere emoțională, oboseală, stres. Totul se derulează ca un film când mă întorc pe salteaua de yoga.

Ți-ai simțit vreodată creierul ca o mașinărie care bâzâie continuu și pe care nu o poți scoate din priză? Eu da. Chiar și în cele mai dificile zile, chiar și atunci când simt că nu am starea necesară pentru asta, mă forțez să mă întorc la practica zilnică de yoga. N-am fost niciodată dezamăgită de rezultat și mi-am mulțumit mie însămi la final.

Doar prin simplul fapt că îți iei timp să te așezi, chiar și doar întins pe spate, să respiri într-un mod conștient, de zece, douăzeci, treizei de ori, lent și concentrat pe ce faci, acest proces va avea un efect “miraculos”. Vei reuși să îți încetinești mintea și să te reechilibrezi, te vei simți mai rațional, relaxat și prezent în viața ta de zi cu zi.

Poate că ai încercat yoga, și ai decis că nu e pentru tine. Dar trebuie să fie ceva acolo “pentru tine”. Ar putea fi să desenezi, să gătești, să te plimbi sau să alergi… ai nevoie să îți rezervi timp pentru ceva care îți golește mintea și te eliberează de “bâzâitul” cotidian. Ai nevoie de ceva pentru TINE, nu pentru ceilalți. Nu uita că trăiești în corpul TĂU și în mintea TA, iar sănătatea ta fizică și psihică este responsabilitatea TA.

Namaste 🙏 (Divinul din Mine se închină Divinului din Tine)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s