Must see Movie / Un Film de neratat

*versiunea în limba română este disponibilă la sfarșitul versiunii în limba engleză

I don’t watch horror movies. Because I’m weak. I dream about it at night and it haunts me for days with random flashbacks.
A couple of months ago I found out about a new movie – Dominion, praised and with many awards and nominations. The only difference with this movie is that this is a real horror story, filmed as a documentary. 120 long minutes!

One morning while preparing the coffee I hit play on the trailer video. This is not how you would like to kick off your morning, trust me! It brought me in tears and I felt totally hopeless. This was just the trailer! As you can imagine a trailer doesn’t have explicit images and still… it haunted me for days. I told myself that I really need to see it one day, when I feel that I have the nerve to do it.

Poster-6-web
source

It took me two months! And I’m so proud of myself. These 120 minutes are a nightmare; there is graphic footage in the movie showing extreme violence toward animals. “Why would you watch this?!” you would ask. Because I NEED TO KNOW.

Why am I proud? Because it took me years to go outside of the bubble I built around me, telling myself “I’m not doing it, I don’t want to see it, I can’t cope with it”. The truth is that in less than 10 minutes into the documentary you feel the need to close your eyes. You should keep them open, you need to know!

Yes, the movie presents facts about the ways animals are used (food, clothing, entertainment, cosmetic and pharmaceutical studies) and where they are coming from. But no, this is not “vegan propaganda”.

The documentary was filmed in Australia with drones and hidden cameras placed inside slaughterhouses and farms. The story is narrated by well-known voices (Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Sia, Chris Delforce). They take you through the hole “process” (the life of the animal) from birth to death. That’s it. After that, it’s up to you to decide what to do with what you know.

The reality presented sheds another light on the reality we know. You learn what “free range”, “organic” or “humane” means in this industry. No, there are no chickens running in open field or any sheep chewing peacefully some grass. If you were lucky to spend some holidays in the countryside and you’ve seen the way your grandparents fed and took care of the animals, forget about that!

8
source

You will see images with
– male chicks being macerated (tossed into an industrial-sized blender) being considered useless in the egg industry.
– male calves in the dairy industry being taken away from their mothers and sent to slaughterhouses
– females artificially inseminated over and over to increase production
– what happens inside the carbon dioxide gas chambers
– humans mocking, hitting, torturing animals for their entertainment before killing them
– birds and rabbits being plucked alive for their feather and skin

… and many other horrible images

19
source

Without explicitly mentioning this, the movie is able to question some basic principles related to racism, sexism and speciesism. As human being, it makes you challenge what you already know and to reflect on basic life principles.

Why you should watch it?

Because you NEED to know. I run into comments related to this movie saying that any meat eater should see this movie. I do agree. The choice of eating, or not eating meat, is a personal choice and there is no need to justify it. But as superior beings, in good faith, we should do our best to know more about the world we are living in and to eliminate any blurred information that we get in the times we are living in. We need to make informed decisions.

As for vegans watching the movie, this is the reminder that you have what to fight for and that you are making a difference.

We all need to know how we are sponsoring this industry.

What about me?

The next morning after watching the movie, I felt like I had a nightmare. I was self-aware of being alive and still knowing that the nightmare continues every day for so many animals around the world.

“In our entire recorded history, 619 million humans have been killed by war. We kill the same number of animals every 3 days, and this isn’t even including fish and other sea creatures whose deaths are so great they are only measured in tons.” – movie transcript

I have a broken heart, and there are times I feel that the human kind is hopeless, just looking at the way we treat whatever is weaker than us. There is no going back for what was already done. But there is hope for a future with less pain and suffering.

If you do find the courage to watch it please let me know how you feel about it. I would shake your hand and hug you for being brave to open your eyes.

……………..

You can watch the movie for FREE directly on the Dominion Movement site

Also the movie is available on YouTube.

……………..

Nu mă uit la filme de groază. Sunt prea sensibilă. Visez despre asta în timpul nopții și îmi tot revin imagini în minte timp de multe zile la rând.
Acum două luni am aflat despre un nou film – Dominion, foarte lăudat și cu multe premii și nominalizări. Singura diferență în ceea ce privește acest film este că de data aceasta era vorba despre o poveste reală de groază, filmată ca un documentar. 120 de minute lungi!

Într-o dimineață în timp ce pregăteam cafeaua am dat play la videoclipul de promovare. Nu este modul ideal de a-ți începe dimineața, credeți-mă! M-a facut să plang în câteva minute și să mă simt total neputincioasă. Acestea erau doar secvențe de promovare. Așa cum vă puteți imagina genul acesta de material de promovare nu are imagini explicite și totuși… m-a bântuit zile întregi. Mi-am spus că trebuie să mă uit la acest film într-o zi, când mă voi simți destul de puternică.

Mi-a luat două luni! Și sunt așa mândră de mine că l-am văzut! Aceste 120 de minute sunt un coșmar; sunt imagini explicite în film care arată violență extremă față de animale. “De ce te-ai uita la așa ceva?!” m-ai putea întreba. Pentru că TREBUIE SĂ ȘTIU.

De ce sunt mândră? Pentru că mi-a luat ani de zile să ies din bula pe care mi-am creat-o în jurul meu, spunându-mi “Nu eu sunt cea care o face, nu vreau să văd, nu pot să îi fac față”. Adevărul este că în mai puțin de 10 minute de la începerea documentarului simți nevoia să închizi ochii. Ar trebui să îi ții deschiși, ai nevoie să știi!

Da, filmul prezintă informații depre cum sunt folosite animalele (mâncare, îmbrăcăminte, amuzament, studii cosmetice și farmaceutice) și de unde vin. Dar nu, nu este vorba despre “propagandă vegană”.

Documentarul a fost filmat în Australia cu drone și camere plasate în abatoare și ferme. Povestea este narată de nume cunoscute (Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Sia, Chris Delforce). Vocile te poartă prin întregul “proces” (viața animalului) de la naștere până la moarte. Atât. După acest moment, ține de tine să te decizi ce faci cu ceea ce ai aflat.

Realitatea prezentată aduce altă perspectivă asupra realității pe care o cunoaștem noi. Afli despre ce înseamnă cu adevarat “fără cușcă“, “bio“, “în mod uman” în această industrie. Nu, nu sunt găini care aleargă în câmp deschis sau vreo oaie care rumegă liniștită niște iarbă. Dacă ai fost norocos să îți petreci vacanțele la țară și ai văzut cum își hrăneau și își îngrijeau buncii tăi animalele, uită despre asta!

Vei vedea imagini cu
– pui de cocoși omorâți prin strivire (aruncați într-un tocător de mărime industrială) fiind considerați nefolositori în industria ouălor .
– viței din industria laptelui luați de lângă mamele lor din prima zi și trimiși la abatoare
– femele inseminate artificial în repetate rânduri pentru a crește productivitatea
– ce se întâmplă în camerele de gazare cu dioxid de carbon
– oameni care își bat joc, lovesc și torturează animalele pentru propriul amuzament, înainte de a le omorî.
– păsări și iepuri ale căror pene și blană este smulsă pe viu

… și multe alte imagini oribile

Fără să fie nevoie să menționeze explicit acest lucru, filmul pune sub semnul întrebării principii de bază legate de rasism, sexism și superioritatea omului față de alte specii. Ca om, te face să îți ridici semne de întrebare în legătură cu ceea ce știi deja și să reflectezi asupra unor principii de viață.

De ce ar trebui să te uiți la acest film?

Pentru ca TREBUIE să știi. Am văzut comentarii în legătură cu acest film cum că cei care mănâncă produse de origine animală ar trebui să îl vadă neaparat. Sunt de acord cu asta. Alegerea de a mânca sau nu carne este o alegere personală, nu e nevoie să o justifici public. Dar ca ființe superioare, de bună-credință, ar trebui să facem tot ce ne stă în putință să știm cât mai multe despre lumea în care trăim și să eliminăm informațiile neclare care ne sunt oferite în prezentul în care trăim. Trebuie să luam decizii informate.

În ceea ce îi privește pe veganii care văd acest film, acesta ne reîmprospătează memoria, ne amintește de faptul că avem pentru ce lupta și că acțiunile noastre fac diferența.

Trebuie să știm cu toții cum sponsorizăm această industrie.

În ceea ce mă privește

A doua zi după vizionarea filmului, am avut senzația că am avut un coșmar. Eram conșitentă de mine însămi, că sunt în viață și totuși conștientă de faptul ca acest coșmar continuă în fiecare zi pentru atât de multe animale, peste tot în lume.

“În istoria noastră, 619 milioane de oameni au fost uciși de război. Omorâm același număr de animale la fiecare 3 zile, iar acest număr nu include peștii și alte animale marine, ale căror morți sunt atât de numeroase încât măsuram numarul lor în tone” – transcriere din film

Simt că am inima frântă, și sunt momente când mi se pare că specia umană este de nerecuperat, numai uitându-mă la modul în care tratăm orice ființă care ne este inferioară. Timpul nu poate fi dat înapoi pentru ceea ce a fost deja făcut. Dar există totuși speranță pentru un viitor cu mai puțină durere și suferință.
Dacă vă găsiți curajul de a vă uita la acest film, mi-ar plăcea să îmi spuneți cum vi s-a părut și dacă v-a schimbat percepția în vreun fel. Aș vrea chiar să vă strâng mâna și să vă îmbrățișez pentru că ați avut suficient curaj să deschideți larg ochii.

……………..

Puteți să vizionați filmul GRATIS direct de pe site-ul Dominion Movement

De asemenea filmul este disponibil și pe YouTube.

*sunt disponibile subtitrări în limba română pentru ambele surse

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s