What is Yoga? / Ce este Yoga?

*versiunea în limba română este disponibilă la sfarșitul versiunii în limba engleză

Until the moment when I started practicing yoga, initially as a physical exercise, it was hard for me to understand how is yoga defined as a “science”. At a simple search on Google, you are bombarded with web pages with so diverse information that you don’t really know what to choose  and how to connect the dots in such a vast domain as yoga.

For me, the easiest method to learn about the theoretical approach was to buy the first book about yoga, documentation that I used also for this article (“Yoga and Meditation by Katherine Wright”). I’m not even close to say that I’m able to master the theoretical approach about the practice of yoga, but I tried to summarize in this article the details that I would have liked to easily find so I can make an idea about what yoga is.

Yoga is a system of physical  and mental exercises designed to instill a sense of tranquility and well-being in the practitioner.

Even if there is no concrete data, it is estimated that yoga was practiced the first time in India more than 5000 years ago by contemplating the movement/ the stretching of the animals. For this reason, most of the yoga poses are named after animals.

The first written yoga documents, Yoga Sutras, are dated around 200 and 300 B.C. and were written in Sanskrit. This is the first systematization of an ancient knowledge that was previously handed down in the oral tradition. The Yoga Sutras are a collection of Indian aphorisms, meant for in-depth study for yoga teachers.

There are 8 limbs of yoga, as they were defined by Pantanjali (the author who compiled the Yoga Sutras) who guides the practitioner to a certain lifestyle.

 • Yamas: ahisma (nonviolence), satya (truthfulness), asteya (non-stealing), bramachanya (continence), aparigrapha (non-possessiveness)
 • Niyamas: saucha (purity), santosha (contentment), tapas (austerity), svadhyaya (study), ishvara pranidhana (attentiveness to the divine)
 • Asanas: initially it was referring to the sitting pose of meditation, later to be used to refer to all yoga poses
 • Pranayama: controlling the breath and the vital energy
 • Pratyahara: withdrawal of senses
 • Dharma: concentration
 • Dhyana: meditation
 • Samadhi: self-realization

According to The Bhagavad Gita –  The Song of the Lord (part of the Hindu scripture), dated around 400 and 100 B.C., there are 4 Yoga Paths:

 • Karma yoga: the necessity of action
 • Jnana yoga: the path of wisdom and knowledge
 • Bhakti yoga: worshiping the deity
 • Dhyana yoga: meditation

The 8 limbs of yoga defined by Pantanjali, are a form of Raja Yoga having as a final purpose the self-realization and the enlightenment and they are also known as Ashtanga Yoga (Yoga with 8 arms/ branches)

In daily life, most people, when they hear about yoga, they think about Hatha Yoga, one of the yoga paths guiding you towards physical self-control through poses called asanas and breathing exercises called pranayama. This is the most practiced form of yoga by the western world.

When talking about the yoga practice and the different disciplines associated with this practice, things are not that simple especially regarding the doctrine and the spiritual leaders. By presenting the details above I only scratched the surface.

The reasons for which people practice yoga are different but most of the time, yoga is used like a holistic method in which the body and mind are one, where everything is connected to everything else, and nothing can happen to one part without everything else being affected. 🙏

________________________

Până în momentul în care am început să practic yoga, nu îmi era foarte ușor să înțeleg cum este definită yoga ca “știință”. La o simplă căutare pe Google, ești bombardat de site-uri cu informații atât de diverse încât nici nu știi ce să alegi și mai ales cum să pui lucrurile cap la cap într-un domeniu atât de vast cum este yoga.

Pentru mine cea mai simpla metodă prin care am început documentarea teoretică a fost cumpărarea primei cărți despre yoga, material pe care l-am folosit și pentru acest articol (“Yoga and Meditation” de Katherine Wright). Nu sunt nici pe departe aproape de a putea declara că stăpânesc informațiile teoretice despre practica yoga, dar am încercat să sumarizez în aces articol, detalii pe care mi-ar fi plăcut să le gasesc usor pentru a-mi crea o idee despre ce înseamnă yoga.

Yoga este un cumul de exerciții mentale și fizice, concepute pentru a insufla o stare de liniște și bunăstare celui care o practică.

Deși nu există date concrete, se estimează că yoga a început să fie practicată acum mai bine de 5000 de ani în India prin contemplarea modului în care se mișcă/ întind animalele, motiv pentru care pozițiile în yoga au în marea lor majoritate denumiri de animale.

Primele materiale scrise, Yoga Sutras, sunt datate în jurul anilor 200-300 î.Hr., au fost scrise în Sanskrită și sunt prima formă materializată a unor învățături care erau transmise pe cale orală până în acel moment. Acestea sunt de fapt o colecție de aforisme indiene care pot fi folosite pentru studiul aprofundat yoga de către profesori.

Există 8 ramuri de yoga așa cum au fost definite de Pantanjali (cel care a reunit în forma scrisă învățaturile sub forma Yoga Sutras) care îndrumă practicantul către un anumit stil de viață.

 • Yamas: ahisma (nonviolența), satya (adevărul), asteya (a nu fura), bramachanya (puritatea sexuală), aparigrapha (detașarea de posesiuni)
 • Niyamas: saucha (puritate), santosha (mulțumire), tapas (asceza), svadhyaya (cunoașterea de sine), ishvara pranidhana (devoțiune față de divinitate)
 • Asanas: inițial cu referire la postura șezandă de meditație, ulterior definind toate pozițiile de yoga
 • Pranayama: referitoare la controlul respirației și în mod direct a energiei vitale.
 • Pratyahara: suspendarea simțurilor
 • Dharma: concentrarea, fixarea atenției asupra unui obiect
 • Dhyana: meditație, contemplare intensă
 • Samadhi: iluminarea

Conform Bhagavad GitaCântecul Domnului (parte din scriptura hindusă) , scris între anii 400 și 100 î.Hr., există 4 ramuri ale Yoga

 • Karma yoga: necesitatea acțiunii.
 • Jnana yoga: calea înțelepciunii și a cunoașterii
 • Bhakti yoga: dăruirea către divinitate
 • Dhyana yoga (numită ulterior Raja yoga): yoga meditației

Cele 8 ramuri definite de Pantanjali  sunt o formă de Raja Yoga având ca scop final iluminarea și sunt cunoscute și sub denumirea de Ashtanga Yoga (Yoga cu 8 brațe/ramuri)

În viața de zi cu zi, majoritatea oamenilor care aud menționându-se despre yoga, se gândesc la Hatha Yoga, o ramură care te îndrumă către auto-controlul fizic prin poziții numite asanas și exerciții de respirație numite pranayama. Aceasta este forma cea mai des practicată de occidentali.

Când vine vorba de yoga și diferitele curente asociate cu această practică, lucrurile nu sunt deloc simple mai ales în ceea ce privește doctrina și liderii spirituali. Prezentându-vă detaliile de mai sus doar am zgâriat suprafața.

Motivele pentru care oamenii practică yoga sunt diferite, însă de cele mai multe ori yoga este folosită de oameni ca o metodă holistică în care mintea și trupul sunt un întreg, unde toate elementele sunt interconectate și nimic nu se poate întampla unei părți fără ca întregul să fie și el afectat. 🙏

 

2 thoughts on “What is Yoga? / Ce este Yoga?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s